- Annuleren -

                

Indien u, om welke reden dan ook, tot annulering besluit, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. 

-       30 dagen of meer vóór aankomst € 50,-

-       1-30 dagen vóór aankomst:€ 50,- + 50% van het resterende factuurbedrag.

-       Op de dag van aankomst: 100% van het totale factuurbedrag.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u in gebreken blijft met betrekking tot de genoemde betalingstermijn(en).  Dit ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichtingen.

Bij een annulering onzerzijds ten gevolge van het niet voldoen van uw betalingsverplichting vindt er geen restitutie van de reeds betaalde gelden plaats.

Eventuele incassokosten komen voor uw rekening.